fbpx

Windykacja

Odzyskamy Twoje pieniądze!

Wciąż czekasz na zapłatę za wystawioną fakturę? Kilkoma kliknięciami przekaż zlecenie windykacji online do naszego Partnera Kaczmarski Inkasso i pozwól, aby Twoją sprawę poprowadzili eksperci.

Skontaktujemy się z Twoim dłużnikiem i będziemy negocjować jak najszybszą spłatę zadłużenia. Dzięki platformie Apfino szybko odzyskasz należne środki i pozostaniesz w dobrych relacjach z klientem.

Załóż darmowe konto
Windykacja należności online - Apfino

Dlaczego warto korzystać z windykacji należności?

Oszczędzasz czas, pieniądze i… emocje

W Twoim imieniu z dłużnikiem skontaktuje się negocjator, a Ty skupisz się na swoim biznesie

Bezpłatnie odzyskujemy koszty windykacji

Polskie prawo pozwala Ci odzyskać od dłużnika zapłaconą prowizję

Zlecasz sprawę
online kilkoma
kliknięciami

Wiemy, jak cenny jest Twój czas, dlatego ograniczyliśmy formalności do minimum

Działamy skutecznie

Ponad 80% prowadzonych przez nas spraw kończy się spłatą zobowiązania

Nic nie ryzykujesz

Jeśli nie odzyskamy Twoich pieniędzy, nie zapłacisz prowizji

Czym jest windykacja polubowna?

Usługa windykacji na platformie Apfino

Windykacja polubowna to odzyskiwanie pieniędzy od kontrahentów, którzy nie zapłacili za otrzymany towar lub zrealizowaną usługę. Zlecona profesjonalnej firmie pozwala sprawnie odmrozić gotówkę i zachować dobre relacje z partnerami biznesowymi.

Celem działań polubownych jest zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności. Podstawowym kanałem komunikacji na tym etapie są negocjacje realizowane drogą telefoniczną telefoniczną, elektroniczną i pocztową. Odzyskiwanie należności prowadzone przez firmę Kaczmarski Inkasso skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika-przedsiębiorcę do jak najszybszej spłaty zobowiązań bez udziału sądu.

Skorzystaj z windykacji

Przed skorzystaniem z windykacji powstrzymują Cię mity, które są powielane latami?

Przekonaj się, że nie mają nic wspólnego z rzeczywistością!

Rozpraw się z mitami o windykacji

Jak działa usługa windykacji na platformie Apfino?

Nie musisz dłużej czekać na płatność od kontrahenta, ani obawiać się, że ta sytuacja wpłynie na Wasze biznesowe relacje. Eksperci zajmą się Twoją sprawą!
Wystarczy, że złożysz wniosek online, a firma windykacyjna – nasz Partner Kaczmarski Inkasso – zajmie się odzyskiwaniem należności.

Co Ty robisz, aby odzyskać pieniądze:

1

Aktywujesz
usługę online

Na platformie Apfino składasz wniosek online – szybko i bez zbędnych formalności.

2

Korzystasz z opcji
“Odzyskaj pieniądze”

Kilkoma kliknięciami zlecasz sprawę i potwierdzasz dane dłużnika.

3

… i gotowe!

Bądź na bieżąco! Informacje o statusie Twojej sprawy znajdziesz po zalogowaniu się do platformy Apfino.

Co my robimy, aby odzyskać Twoje pieniądze:

4

Kontaktujemy się
z dłużnikiem

Negocjujemy jak najszybszą spłatę Twoich pieniędzy, wykorzystując komunikację telefoniczną, pocztową i elektroniczną.

5

Ustalamy termin
płatności

Przypominamy dłużnikowi o złożonej deklaracji spłaty i dbamy o to, żebyś otrzymał pieniądze w umówionym terminie.

6

Obsługujemy nawet
trudne przypadki

Kiedy dłużnik nie chce się porozumieć, możemy podjąć dalsze kroki – wpisać informację o zadłużeniu na giełdę wierzytelności, do KRD lub zaproponować skierowanie sprawy do sądu.

Jak aktywować usługę windykacji

na platformie Apfino?

FAQ

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Jeśli jednak nie rozwialiśmy wszystkich Twoich wątpliwości, skontaktuj się z nami.

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta).
Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.

Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury na platformie Apfino. Umowa jest bezpłatna i zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie do windykacji każdej faktury jednym kliknięciem.

Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy.
Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie:
Możesz skorzystać z usługi, jeżeli:
1. stała rekompensata – przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:

 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa
  niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;

2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).

Jeżeli Twoja faktura:

 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • formą jej płatności jest przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności – możesz zlecić ją do windykacji przez platformę Apfino!

Faktur nie można przekazać do odzyskania w tych kilku wyjątkowych sytuacjach:

 • Dłużnik ogłosił upadłość
 • Dłużnik zamknął lub zawiesił firmę
 • Faktura dotyczy sprawy, która już trafiła na ścieżkę sądową
 • Firma dłużnika posiada już dużo spraw windykacyjnych w toku
 • Firma dłużnika objęta jest egzekucją komorniczą

Do windykacji możesz przekazać dowolną liczbę faktur, które wystawione są dla dowolnej liczby kontrahentów (dłużników). Tylko od Twojej decyzji zależy, ile faktur i jakich zostanie przekazanych do odzyskania środków.

Do odzyskania środków możesz przekazać dowolne faktury wystawione polskim kontrahentom (firmom). Kwota wierzytelności nie ma znaczenia, a to w jakiej wysokości fakturę ma odzyskać Kaczmarski Inkasso poprzez Apfino zależy tylko od Twojej decyzji.

Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.

Aby zlecić fakturę do windykacji wystarczy adres e-mail i numer telefonu do kontrahenta, na którego jest wystawiona przeterminowana faktura.

Tak, faktury możesz przekazywać do windykacji zarówno z poziomu platformy Apfino, jak i zlecając je do odzyskania środków bezpośrednio przez Twój system Comarch ERP XT, Optima lub XL.

Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 29 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

W procesie windykacji Kaczmarski Inkasso dopisuje dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Informacje o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wpis do KRD pojawiają się w negocjacjach z dłużnikiem od początku procesu odzyskiwania pieniędzy – w rozmowach telefonicznych, wysyłanych wezwaniach do zapłaty i SMS-ach. Do dłużnika trafia komunikat, że skutkiem wpisu może być ograniczenie możliwości korzystania z usług finansowych (leasingu, kredytu), płacenia z odroczonym terminem lub pozyskiwania kolejnych klientów.
Warunki dopisania do KRD BIG SA dłużnika-przedsiębiorcy:

 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500 zł brutto,
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu płatności zobowiązania,
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o możliwości dopisania do KRD BIG SA.

Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na Twój rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami
Kaczmarski Inkasso - Partner Apfino ds. windykacji

Kaczmarski Inkasso

Partner Apfino, dostawca usługi Windykacji

Powyższe informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny odnośnie usług oferowanych przez Kaczmarski Inkasso Sp. j.