fbpx

 

 

 

 

 

 

 

 

Gościem odcinka jest Marcin Radwan z krakowskiej kancelarii Taxpoint. Pan Marcin jest licencjonowanym doradcą podatkowym z dwudziestoletnim stażem pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach. Jest autorem publikacji na tematy prawno-podatkowe w specjalistycznej prasie podatkowej.

Co wiemy o KSeF? | Odc. 10

W tym odcinku sprawdzamy: jak wiele już wiadomo o Krajowym Systemie Elektronicznych Faktur? Na jakie wytyczne wciąż czekamy? Na ile zmieni się codzienne życie przedsiębiorców? Odpowiadamy na najczęściej pojawiające się pytania.

Chcesz poczytać więcej na ten temat? Zajrzyj do artykułu o wystawianiu faktur.

W tym odcinku dowiesz się:

  • Jak będą wystawiane faktury od 2024 roku
  • Czy będziesz potrzebował nowego programu do fakturowania
  • Kto poinformuje Cię o nowej płatności

Kamil Nowak: Temat Krajowego Systemu elektronicznych Faktur co jakiś czas wraca jak bumerang i chociaż do oficjalnego wejścia w życie przepisów – w tej obowiązkowej wersji – jeszcze sporo czasu, to warto na ten moment się przygotować. W dzisiejszym odcinku będzie zatem w szczegółach o tym, co wiemy o KSeFie, kiedy wchodzi w życie i co ta zmiana przyniesie dla twojego biznesu. Właśnie o tym będziemy rozmawiali.

Zaproszenie do podcastu Przyspiesz Biznes przyjął dzisiaj pan Marcin Radwan. Pan Marcin jest ekspertem podatkowym. Za nim jest wiele publikacji, praca w międzynarodowych firmach, a teraz pan Marcin doradza wraz z całym swoim zespołem w kwestii podatków, chociażby w kwestii rezydentury podatkowej, ale nie tylko. Dzień dobry, panie Marcinie. Bardzo się cieszę, że pan do nas dotarł. Zacznijmy od tego że no.. Tajemnicą nie jest to, że KSeF ma powszechnie obowiązywać w Polsce, od 1 stycznia 2024. Czy to oznacza, że po tej dacie na naszej skrzynce pocztowej już żadna, ale to żadna faktura od kontrahenta się nie pojawi?

Marcin Radwan: Model KSeF zakłada, że będzie on obowiązkowy dla polskich podatników VAT więc w obrocie krajowym pomiędzy polskimi podatnikami vat, tylko między innymi podmiotami które są zarejestrowanymi podatnikami vat, rzeczywiście faktury, które znamy dzisiaj, czyli faktury przychodzące pocztą papierową, przychodzące w wersji papierowej, pocztą tradycyjną, przychodzące pocztą mailową w pdfach, w różnych innych formatach, odejdą już do przeszłości, a jedynym sposobem na wystawienie ważnej i wiążącej faktury vat będzie wystawienie jej w środowisku KSeF. Nie oznacza to natomiast, że taki obowiązek może zostać nałożony chociażby na podmioty zagraniczne. W związku z czym na naszą skrzynkę mailową prawdopodobnie nadal będą trafiały faktury, ale to będą wyłącznie faktury od podmiotów zagranicznych, na przykład dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Faktury związane z importem. Natomiast w obrocie krajowym faktury tradycyjne, które znamy dzisiaj, po 1 stycznia 2024 roku będą zastąpione modelem KSeF.

KN: Jak ten model będzie wyglądał pod względem już z samego tego środowiska? To znaczy, jest to strona, jest to system rządowy, ministerialny. Tylko przez tę stronę będzie można właśnie wystawiać faktury, czy też nie będzie takiego monopolu i te programy, z których do tej pory korzystamy przy wystawianiu faktur, zyskają po prostu nową funkcję, jakąś łączność, kompatybilność z tym systemem, tak aby nie wprowadzać za dużo chaosu, zmian i nowości dla przedsiębiorcy. Jak to będzie wyglądało?

MR: Zanim odpowiem na pytania, to kilka słów wprowadzenia na temat obecnego stanu prawnego jeżeli chodzi o KSeF i faktury ustrukturyzowane. W czerwcu, w połowie czerwca bieżącego roku, trzy miesiące temu, rada Unii Europejskiej wydała decyzję derogacyjną. Czyli taką zgodę na odstępstwo na środek specjalny, czyli odstępstwo od ogólnych reguł ,które obowiązują w zakresie vatu w Unii Europejskiej i ta zgoda została wydana oczywiście na wniosek Polski, która chciałaby wprowadzić model obligatoryjny, czyli obowiązek do wystawiania faktur w określonym formacie. Zasada ta, czyli właśnie obowiązek wystawienia faktury określonym formacie, nie wynika bezpośrednio z dyrektyw Unijnych. W związku z tym konieczna była ta zgoda. Faktury które funkcjonują już na naszym podwórku od ubiegłego roku w modelu dobrowolnym, czyli już dzisiaj, możemy przetestować środowisko KSeF. Natomiast od pierwszego stycznia 2024, ma zostać wprowadzony model obligatoryjny. Zgoda derogacyjna czyli ta zgoda na środek specjalny przewiduje pewne ramy czasowe. W zgodzie wyraźnie zapisano, że model obligatoryjny KSeF może zostać wprowadzony nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 i zgoda ta zakłada, że to rozwiązanie będzie funkcjonowało, tylko do 2026 roku Oczywiście jest to jak każdy taki środek specjalny ma on swoje ramy czasowe. Natomiast przewiduje zgoda, przewiduje również dość automatyczną, dość prostą procedurę na przedłużanie tego środka specjalnego o kolejne lata. Polska będzie musiała przeprowadzić pewnego rodzaju analizy w jaki sposób ten środek specjalny spełnia swoją rolę, w jaki sposób uszczelnia nam system podatkowy. Te analizy będą raportowane do Unii Europejskiej i prawdopodobnie oczywiście ten środek specjalny będzie wydłużany. Bazujemy oczywiście też na tym co wiemy w tej chwili, czyli tak naprawdę bazujemy na projektach przepisów chwil po zgodzie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej z czerwca bieżącego roku nie pojawiły się żadne wiążące nowe informacje ze strony ministerstwa finansów. Zakładamy, że, że pracownicy ministerstwa no opracowują to docelowe rozwiązanie jak KSeF będzie ostatecznie wyglądał, natomiast to co, jakby wiemy już dzisiaj to jakby kilka informacji. Po pierwsze, w zgodzie którą jakby przywołuję kolejny raz, wyraźnie zapisano, czy Polska zadeklarowała, aplikując o ten, o ten środek specjalny, że będzie udostępnione rozwiązanie nieodpłatne, będzie udostępnione rozwiązanie techniczne prez Ministerstwo Finansów umożliwiające wysyłanie faktur w KSeF, natomiast zakładamy bazując troszeczkę na doświadczeniach, które mamy z poprzednich projektów cyfryzacji naszych rozliczeń vat, czyli chociażby z projektu dotyczącego jpk, że to rozwiązanie które udostępnia ministerstwo finansów jest z reguły adresowane do zupełnie drobnych podmiotów, większość chociażby naszych klientów korzysta ze swoich systemów, które zostały zaktualizowane do wymogów jpk i prawdopodobnie… na pewno zostaną zaktualizowane do wymogów KSeF. Czyli, odpowiadając na pytanie, zakładamy, że w modelu obligatoryjnym będziemy korzystać najczęściej z systemów fakturowych które znamy i które zostaną zaktualizowane do wymogów w KSeF Na czym będą polegały te wymogi? Będą polegały przede wszystkim na tym, że każda faktura, tak jak wspomniałem, każda faktura w obrocie krajowym zawierająca polski podatek vat w rozliczeniach pomiędzy polskimi podatnikami vat, bez tutaj jakichkolwiek limitów kwotowych na dzień obecny. Bez jakichkolwiek limitów, jeżeli chodzi o strony transakcji, przepisy czy zgoda Komisji Europejskiej przewiduje po prostu powszechny obligatoryjny model fakturowania w KSeF. Czyli każda nasza faktura będzie wystawiona w sposób ustrukturyzowany, zgodny z wymogami technicznymi, przede wszystkim plików, plików, które będą adresowane do KSeF, ale również zgodny z wymogami merytorycznymi, czyli będzie musiała zawierać określone elementy faktury, które będą ustandaryzowane. Ta faktura będzie musiała być wystawiona no w określonym formacie i przesłana do KSeF. Co kluczowe datą wystawienia faktury będzie data wysyłki jej do KSeF. Ona będzie oczywiście walidowana przez ten system, czyli sprawdzane będą jej wymogi techniczne. Nie zakładamy, że system sam będzie sprawdzał czy zastosowaliśmy prawidłową stawkę, czy zastosowaliśmy prawidłową kwotę faktury, kwotę vat. To oczywiście nie ten poziom walidacji. Ona będzie walidowana od strony technicznej i będzie nadawany jej numer indywidualny KSeF i ten moment właśnie walidacji nadania numeru będzie wprowadzeniem faktury do obrotu. To może być faktura z naszego systemu, ale dopiero wprowadzona do obrotu będzie, jeżeli wyślemy do KSeF.

KN: Mamy ten ogląd sytuacji, to znaczy, wysyłamy fakturę do KSeFu. Czy przedsiębiorca, odbiorca tej faktury, on dostanie jakieś powiadomienie? No, bo do tej pory wiemy jak to wygląda: jeśli wysyłam fakturę, wysyłam ją mailowo, dostaje pewnie jakieś powiadomienie push. Mam maila, mogę sprawdzić, jestem na bieżąco. To dzieje się w jakimś osobnym systemie. Czy przedsiębiorca dowie się kiedy ta faktura właśnie została wystawiona, została przesłana?

MR: Tak, to to jedno z bardzo ważnych pytań które które my sobie również zadajemy: jak będzie to wyglądało w praktyce? To co do tej pory, jakby zasygnalizowaliśmy dotyczyło tej strony sprzedażowej, czyli wystawiamy fakturę w naszym, chociażby w naszym systemie fakturowym jednym z kilku systemów, jeżeli mamy podmioty które używają kilku systemów. Te faktury są wysyłane, przesłane do KSeFu i strona sprzedażowa, strona wystawcy faktury, jest jakby zrealizowała swoje obowiązki. Natomiast, co z nabywcą? Niestety, dla niego, wprowadzenie faktury do KSeFu oznacza, że on już tę fakturę otrzymał. Przepisy, które są dzisiaj, jakby zakładają funkcjonowanie modelu KSeF, przewidują, że to będzie jedyna wersja faktury, Ta faktura w systemie KSeF. Jakikolwiek inny dokument, który chcielibyśmy przesłać do odbiorcy, on już nie będzie fakturą. To może być tak zwane, jak używamy często. W praktyce pojęcie- obraz faktury, czyli oczywiście zarówno zgoda na środek specjalny, jak i polskie przepisy nie wprowadzają jakiegoś zakazu na przykład na przesyłanie naszym kontrahentom obrazu faktury, który sobie wygenerujemy, na przykład do pliku pdf czy jakiegoś innego formatu. Ale to będzie wyłącznie dobrowolne działanie, wyłącznie dla utrzymania dobrej relacji z kontrahentem. Natomiast nabywca formalnie również będzie korzystał wyłącznie z KSeFu i w KSeFie będzie odbierał swoją fakturę pytanie o to czy KSeF jako system, jako środowisko będzie generował jakieś komunikaty czy będzie właśnie wysyłał jakieś informacje do odbiorców, że „czeka już na ciebie faktura w KSeFie” było również adresowane do ministerstwa finansów i w publikacjach prasowych, wyjaśnienia, które się do tej pory pojawiały, wynikało z nich że ministerstwo rozważało taki środek, natomiast z racji na skalę tematu – podkreślam po raz kolejny – wszystkie faktury wystawiane przez wszystkich podatników będą w tym systemie – ministerstwo póki co nie wprowadziło takiego rozwiązania jako obligatoryjne. Czyli znowu odpowiadając na pytanie wprost: nie ma w systemie KSeF na dzień dzisiejszy rozwiązania które obligowało czy wprowadzałoby pewne automatyzmy, że faktura wystawiona przez sprzedawcę w KSeF będzie, informacja o tej fakturze będzie automatycznie przekazywana do odbiorcy. Odbiorca powinien po prostu. osoby uprawnione do odbierania faktur powinny zalogować się do KSeFu, mówiąc kolokwialnie, i tam odebrać fakturę, która będzie naszą fakturą zakupową.

 KN: Czyli na bieżąco osoba musi jakaś, delegowana z firmy, w sumie sprawdzać ten system, czy nowa faktura nie wpłynęła, czy ten bieg faktury, już nie nastąpił lub też no, jeśli jesteśmy w dobrych relacjach z kontrahentem, możemy liczyć wtedy na jego dobrą wolę i na taką przypominajkę, mówiąc kolokwialnie.

MR: Potwierdzam, potwierdzam ta przypominajka będzie wyłącznie właśnie w charakterze dobrej woli, dla utrzymania dobrych relacji i też, to podkreślam, to bardzo ważne z perspektywy właśnie takich formalności podatkowych. Dla nas to istotne przez lata. Zastanawialiśmy się, co jest datą otrzymania faktury, czy kiedy otrzymujemy oryginał tej faktury, czy faktura przesłana chociażby faksem. jeszcze, jeżeli są osoby, które pamiętają, takie czasy, kiedy wysłaliśmy faktury faksem czy Faktura przesłana faksem, to oryginał czy kopia, no, dzisiaj czy po wejściu w życie obligatoryjnego modelu xf. Jedyny oryginał będzie w tym systemie, w tym środowisku xef. Natomiast dobrowolnie przesłana informacja czy przypominajka może zawierać, jedynie obraz faktury. Nie będzie to nigdy oryginał faktury. Oryginał faktury będzie wyłącznie w środowisku KSeF.

KN: A co z pomyłkami? Czy KSeF przewiduje pomyłki? No, bo jest on systemem i wiemy już, że biegnie ten czas faktury od momentu kiedy ją wyślemy, czyli fl. Jakiś tam drzwi za tą fakturą się zamykają. Czy my będziemy w stanie ją poprawić, dać jakąś notę korygującą? Wycofać z obiegu. Jak to jest rozwiązane?

MR: Oczywiście tutaj mamy 2 informacje, które wiemy już dzisiaj. Po pierwsze, dosyć szczegółowe i precyzyjne. Po pierwsze: oczywiście system KSeF zakłada, że wszystkie faktury krajowe będą wystawiane w tym środowisku i przewiduje on również, że wszystkie faktury korygujące wy obrocie krajowym będą wystawiane również w tym środowisku. Co istotne, ile faktura korygująca xef, która będzie, tylko reagowała jak poprzednio: sprzedaż, na przykład tytułu pomyłki, ale też również rabatu. Będzie musiała odnosić się nie tylko do faktury pierwotnej bezpośrednio, ale będzie musiała również odnosić się do numeru KSeF który został nadany fakturze pierwotnej. Wydaje nam się, że to dość istotne dość istotny wymóg techniczny. Klienci pytają nas często czy my musimy właśnie archiwizować te numery KSeF nadane fakturom, tak jak wspomniałem, faktura wystawiona przez nas systemie fakturowym przesłana do KSeFu, jest walidowana i jest jej nadawany numer. Ten numer może być pomocny, na przykład, czy może być konieczny. Jeżeli będziemy wystawiać fakturę korygującą, będziemy musieli odnieść się do numeru KSeF faktury pierwotnej wystawionej w fakturze korygującej. To pierwsza informacja. Druga informacja: pytał Pan o możliwość wycofania faktury. Myślę, że no księgowi, którzy którzy nas oglądają znają pojęcia storna, anulowania faktury. No w KSeF, to wszystko będzie dużo bardziej sformalizowane, o ile papierową fakturę, która byłaby wystawiona jeszcze w tradycyjny sposób. No, zdarzają się sytuacje – być może nie do końca w stu procentach zgodne z przepisami- że prosimy kontrahenta na przykład o jej odesłanie w kopercie, zakładamy, że on jej no, nie zaakceptował, że jej nie rozliczy. Mówimy o wycofaniu faktury z obrotu. Tak, w KSeF oczywiście takie rozwiązanie nie będzie miało możliwości, nie będziemy mogli zastosować. Faktura zostanie wystawiona w naszym systemie, przesłana do KSeF, będzie fakturą wprowadzoną do obrotu. Jeżeli chcielibyśmy ją anulować, to jedyną drogą będzie korekta do zera takiej faktury, oczywiście pamiętając o tym że znowu: musimy posłużyć się numerem KSeF faktury pierwotnej, musimy przeprowadzić fakturę korygującą przez całą procedurę wystawienia jej w systemie, przekazania do KSeFu, walidacji tej faktury korygującej, jakby dopiero wówczas taka transakcja zostanie skorygowana, anulowana.

KN: Opowiedział pan już o kilku dosyć znaczących zmianach, które ten system wprowadza. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę. Na co jeszcze powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy? Gdzie jeszcze jakaś zmiana poważna się czai i czyha na przedsiębiorców?

MR: To znowu może posłużę się dwoma takimi przykładami, które znamy gdzieś z życia. Po pierwsze, faktura ustrukturyzowana będzie miała docelowo ten jeden ustrukturyzowany, sformalizowany, układ. Przepisy nie przewidują na dzień dzisiejszy możliwości załączania jakichkolwiek informacji, dodatkowych załączników. Z kolei, z drugiej strony, no z praktyki, którą znamy z rynku, wiemy, że dzisiaj bardzo często faktura jest, tylko takim dokumentem, powiedzmy kluczowym, głównym. A za fakturą mamy cały szereg załączników, wyjaśnień, w arkuszu kalkulacyjnym, tego typu dodatkowych informacji, które w KSeF nie będą miały już racji bytu. Więc, jeżeli w naszej działalności gospodarczej stosujemy właśnie tego typu rozwiązania już dzisiaj, czyli wystawiamy faktury z załącznikami, to musimy pomalutku oswajać się z tą myślą, że te załączniki już niedługo odejdą, stracą rację bytu i będziemy musieli wszystkie informacje które są kluczowe dla rozliczenia transakcji uwzględnić w KSeF. To pierwsza z informacji. Druga to również, jakby tak zwane, faktury incydentalne, na które chciałbym zwrócić uwagę. Wiemy, że oczywiście wielu z naszych klientów, niektórzy mają rozbudowane działy sprzedażowe, działy fakturowe, które sobie doskonale radzą z bieżącym fakturowaniem. Ale od czasu do czasu zdarza się jakaś incydentalna tak zwana sprzedaż, sprzedaż, która nie jest ujęta w ustrukturyzowane schematy funkcjonowania naszej działalności. Zdarza się na pewno jeszcze ciągle, że u wielu z klientów pojawiają się faktury wystawiane w arkuszu kalkulacyjnym, wystawiane w jakimś równoległym systemie do podstawowego systemu fakturowania. KSeF również nie przewiduje takiej możliwości. W KSeF – po wprowadzeniu obligatoryjnego modelu KSeF – wszystkie faktury będą musiały być wystawiane w tym systemie, wszystkie faktury w obrocie krajowym.

KN: Mówimy tutaj o wyzwaniach związanych z e-fakturami. Natomiast kiedy wejdzie się na stronę rządową dotyczącą właśnie e-faktur, KSeFu no, to, raczej tam się rządzący chwalą korzyściami, jakie niesie za sobą właśnie taki ustrukturyzowany system, ustrukturyzowanych faktur. Więc, gdybyśmy mogli teraz o tych korzyściach, jakie korzyści mają płynąć właśnie z tego systemu? Wyobrażamy sobie, że przedsiębiorca po prostu nas słucha i zastanawia się: po co to wszystko!

MR: By odpowiedzieć na to pytanie ja posłużę się też jakąś analogią do przeszłości. My oczywiście też jesteśmy pełni obaw, jak ten KSeF zostanie wprowadzony ostatecznie. Jak długo będziemy czekać na finalne brzmienie przepisów. Bo, tak jak wspomniałem, od zgody Komisji Europejskiej minęło już 3 miesiące i cały czas czekamy jeszcze na te finalne brzmienie przepisów, które będą obowiązkowe. Natomiast miałem posłużyć się analogią z historii, to wydaje mi się, że przed wprowadzeniem chociażby obligatoryjnego JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego też byliśmy pełni obaw, jak to będzie działało. wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy podatnicy którzy już oswoili się z tym rozwiązaniem, raczej dostrzegają jego pozytywne strony. JPK, czyli jednolity plik kontrolny, przynajmniej w zakresie vat, umożliwia na przykład organom podatkowym, ale również dostępne są na rynku rozwiązania techniczne informatyczne, które pozwalają na przykład na weryfikacje czy, skoro my rozliczyliśmy się w określony sposób, wykazaliśmy zakup danego kontrahenta, to czy on był uczciwy i wykazał po swojej stronie sprzedaż, co w przypadku podatku vat jest bardzo istotne, bo w sporach z organami podatkowymi bardzo często zdarzało się tak, że my wykazując podatek naliczony, No, czyli tą stronę zakupową, byliśmy obarczani, ale na przykład niewypłacalnością czy nieuczciwością dostawcy który nie zadeklarował swojej sprzedaży, nie odprowadził od niej podatku należnego, mówiąc kolokwialnie: znikał. Wówczas, organy podatkowe, no, próbowały tego podatku poszukać po stronie nabywcy i JPK znakomicie rozwiązało czy znakomicie przyspieszyło możliwość weryfikacji tych danych, weryfikacji tych deklarowanych rozliczeń. W związku z czym myślę, że te efekty dodatnie są dzisiaj, jeżeli chodzi o JPK, przeważyły nad tymi powiedzmy uciążliwymi aspektami które wynikały z wprowadzenia JPK. Jeżeli chodzi o o KSeF: no, mamy nadzieję, że w przyszłości, jak już to rozwiązanie rzeczywiście okrzepnie i będzie automatycznie już przez nas stosowane, to być może rzeczywiście będzie miało pewnego rodzaju korzyści, korzyści o których pan wspomniał, które przewijają się przez chociażby stronę ministerstwa finansów, poprzez publikacje prasowe ze strony ministerstwa finansów. No, warto wymienić chociażby kilka: po pierwsze, KSeF ma archiwizować wszystkie nasze dokumenty. W związku z czym, jeżeli ponosimy, jakiekolwiek koszty związane z archiwizacją naszych faktur, związane z przechowywaniem ich w wymaganym przez przepisy prawa podatkowego okresie czasu, to KSeF ma tutaj zapewnić nam to bezpieczeństwo i archiwizację danych. To po pierwsze. Po drugie: faktura będzie wystawiana w ustrukturyzowany sposób, więc będzie miała, nie będzie zaskakiwał nas jej wygląd, nie będą zaskakiwały nas elementy tej faktury. To wszystko powinno być ujednolicone. Organy podatkowe czy ministerstwo finansów mówi również o pewnej możliwości automatyzacji rozliczeń. To znaczy, odbiorca, nabywca, który otrzyma fakturę krajową w modelu KSeF w pliku ustrukturyzowanym, będzie być może mógł zastosować pewne rozwiązania informatyczne w zakresie zaksięgowania tej faktury, jej odebrania, jej zaksięgowania i jej rozliczenia. W związku z czym rzeczywiście no, na horyzoncie w nieco może dłuższej perspektywie wydaje się, że będzie troszeczkę tych korzyści ze stosowania identycznych faktur ustrukturyzowanych. Natomiast wszystko będzie rozgrywało się w tym najbliższym czasie, kiedy czekamy na szczegóły przepisów. Nie tylko tych technicznych: jak faktura w KSeF będzie wysyłana, z jaką częstotliwością, jakie będą wymogi autoryzacji takiej faktury. Ale czekamy również na takie regulacje merytoryczne. Czy będą na przykład zmiany w zakresie wymogów, co do elementów faktury? Jak bardzo szczegółowo te te elementy faktury będą opisane w przepisach tych docelowych. Myślę, że te rozstrzygnięcia na poziomie ministerialnym pozwolą ocenić czy tutaj obawy przed wprowadzeniem KSeFu są zasadne, obligatoryjnego modelu są zasadne, czy, raczej właśnie powinniśmy myśleć o tym w perspektywie tych korzyści które są gdzieś na horyzoncie.

KN: 1 stycznia 2024 to jest ta data. Do niej jeszcze jest troszeczkę czasu. Ale w międzyczasie, jak pan też wspomniał, już jest opcja korzystania dobrowolnie z KSeFu. Pytanie, myślę, które sobie wielu przedsiębiorców zadaje: czy korzystać już czy chociażby w takiej wersji testowej sprawdzić, jak wygląda ten system, który no wszystkich nas czeka? Jeśli tak, jeśli sprawdzać, no, to od czego zacząć takie przechodzenie na e-faktury i gdzie tej wiedzy szukać?

MR: Więc mogę powiedzieć, jakby tutaj ze strony naszej, jako kancelarii Taxpoint: My obsługując naszych klientów oczywiście spotykamy się z podobnymi pytaniami: czy już trzeba działać z przygotowaniem się do modelu KSeF? Potwierdzam. Jak najbardziej tak, ale od takiej strony, która być może nie jest oczywista. Tak, jak wspomniałem na wstępie wszystkie faktury wystawiane w obrocie krajowym będą wymagały dostosowania do KSeF. Bardzo często jest tak, że dział podatkowy czy dział księgowy. stara się na bieżąco śledzić regulacje, wie o KSeFie, być może nie przegapi najważniejszych i tutaj informacji, ale równo równolegle tą stroną sprzedażową często w firmach, u naszych klientów, zajmują się działy logistyki, działy sprzedaży, które na co dzień niekoniecznie śledzą zmiany podatkowe, nie leży to po prostu w gestii ich obowiązków czy w ich bieżącej codziennej działalności. I właśnie tym takim pierwszym etapem, który my proponujemy, chociażby naszym klientom. To są takie spotkania, trochę na przekrój różnych zespołów w danej organizacji u danego klienta. Czyli zapraszamy nie tylko podatkowców czy działy księgowe, ale zapraszamy na przykład logistyków, zapraszamy przedstawicieli działu sprzedaży, żeby zasygnalizować im, że jeżeli odpowiadają za wystawianie faktur, ale również jeżeli odpowiadają na przykład za negocjowanie warunków w zakresie wystawiania faktur czy otrzymywania faktur. Jeżeli na przykład w dziale sprzedaży decydujemy, czy w dziale logistyki decydujemy o ustaleniu terminu płatności w odniesieniu do momentu otrzymania faktury, to musimy zdawać sobie sprawę że otrzymanie faktury w KSeF będzie inną datą niż otrzymanie faktury papierowo, otrzymanie jej przez naszego pracownika, przekazanie jej do działu księgowego, więc informacje o tym, że KSeF wejdzie w życie, a jest to przesądzone, bo mamy już zgodę unijną i Polska skorzysta z tej zgody w modelu obligatoryjnym. Więc przekazanie tej wiedzy różnym członkom naszych zespołów… Myślę że to już najwyższy czas, żebyśmy z tą roczną perspektywą, o tym rozmawiali w naszych korporacjach, u naszych podatników.

KN: A my na pewno będziemy sprawdzać na bieżąco wszelkie zmiany które będą wynikały właśnie z wprowadzania krajowego systemu elektronicznych faktur w Polsce i będziemy Was, drodzy słuchacze, dalej o tym informować. Bardzo dziękuję za podzielenie się wiedzą Panie Marcinie, dziękuję za wizytę.

MR: Dziękuję ślicznie i zapraszam do kolejnych spotkań.

KN: Mam nadzieję, że takie takie będą właśnie w temacie KSeF i nie tylko, a Tobie słuchaczu bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Jeśli interesuje Cię wiedza, właśnie taka jak ta praktyczna, pozwalająca naprawiać, czy też rozwiązywać problemy polskich przedsiębiorców, to zachęcam Cię do sprawdzenia innych rozmów na kanale. Przyspiesz Biznes. Bądźmy w kontakcie, do usłyszenia i do zobaczenia.

Upraszczamy
prowadzenie firmy

Załóż darmowe kontoPorozmawiajmy