fbpx

często zadawane pytania

FAQ

Koszty

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta). Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.
Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.
Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie: Możesz skorzystać z usługi, jeżeli: 1. stała rekompensata - przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:
  • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
  • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;
2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).
Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami