fbpx

często zadawane pytania

FAQ

Windykacja

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta). Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.
Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury na platformie Apfino. Umowa jest bezpłatna i zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie do windykacji każdej faktury jednym kliknięciem.
Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.
Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie: Możesz skorzystać z usługi, jeżeli: 1. stała rekompensata - przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:
 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;
2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • formą jej płatności jest przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności - możesz zlecić ją do windykacji przez platformę Apfino!
Faktur nie można przekazać do odzyskania w tych kilku wyjątkowych sytuacjach:
 • Dłużnik ogłosił upadłość
 • Dłużnik zamknął lub zawiesił firmę
 • Faktura dotyczy sprawy, która już trafiła na ścieżkę sądową
 • Firma dłużnika posiada już dużo spraw windykacyjnych w toku
 • Firma dłużnika objęta jest egzekucją komorniczą
Do windykacji możesz przekazać dowolną liczbę faktur, które wystawione są dla dowolnej liczby kontrahentów (dłużników). Tylko od Twojej decyzji zależy, ile faktur i jakich zostanie przekazanych do odzyskania środków.
Do odzyskania środków możesz przekazać dowolne faktury wystawione polskim kontrahentom (firmom). Kwota wierzytelności nie ma znaczenia, a to w jakiej wysokości fakturę ma odzyskać Kaczmarski Inkasso poprzez Apfino zależy tylko od Twojej decyzji.
Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.
Aby zlecić fakturę do windykacji wystarczy adres e-mail i numer telefonu do kontrahenta, na którego jest wystawiona przeterminowana faktura.
Tak, faktury możesz przekazywać do windykacji zarówno z poziomu platformy Apfino, jak i zlecając je do odzyskania środków bezpośrednio przez Twój system Comarcha ERP XT, Optima lub XL.
Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 29 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.
W procesie windykacji Kaczmarski Inkasso dopisuje dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Informacje o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wpis do KRD pojawiają się w negocjacjach z dłużnikiem od początku procesu odzyskiwania pieniędzy – w rozmowach telefonicznych, wysyłanych wezwaniach do zapłaty i SMS-ach. Do dłużnika trafia komunikat, że skutkiem wpisu może być ograniczenie możliwości korzystania z usług finansowych (leasingu, kredytu), płacenia z odroczonym terminem lub pozyskiwania kolejnych klientów. Warunki dopisania do KRD BIG SA dłużnika-przedsiębiorcy:
 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500 zł brutto,
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu płatności zobowiązania,
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o możliwości dopisania do KRD BIG SA.
Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na Twój rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami