fbpx

często zadawane pytania

FAQ

Sprawdź kontrahenta

Z usługi Sprawdź kontrahenta może skorzystać każda firma zarejestrowana w Polsce, która założy konto w Apfino i aktywuje usługę Sprawdź kontrahenta.
Dzięki usłudze Sprawdź kontrahenta możliwa jest weryfikacja każdej firmy zarejestrowanej w Polsce i posiadającej numer NIP.
Załóż darmowe konto w Apfino i zaloguj się
Wybierz "Aktywuj usługę Sprawdź kontrahenta”
Wybierz rodzaj raportu, jaki chcesz pobrać i opłać zamówienie
Zaakceptuj Regulamin usługi wraz z niezbędnymi zgodami
Wprowadź numer NIP do wyszukiwarki i pobierz raport nt. interesującej Cię firmy
Informacje zawarte w raporcie Smart oraz Premium pochodzą z wiarygodnych źródeł, którymi są:
 • Buro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • GUS
 • REGON
 • CEiDG
 • KRS
 • Białej Listy Podatników VAT
 • Listy sankcyjnej MSWiA
Kwestie związane z funkcjonowaniem Biur Informacji Gospodarczej i prowadzonych przez nie rejestrów dłużników są uregulowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Dzięki temu dłużnika można wpisać do rejestru jedynie po spełnieniu określonych warunków. Konieczność respektowania określonych wymogów prawnych ogranicza nadużycia takie jak choćby chęć wpisania kogoś do rejestru dłużników z czystej złośliwości.
Warto korzystać z usługi Sprawdź kontrahenta i dokonywać oceny wiarygodności swoich kontrahentów w przypadku:
 • Pojawiających się opóźnień w płatnościach
 • Pojawieniu się nieuczciwych kontrahentów, którzy nie płacą
 • Kiedy mamy do czynienia z nieznaną firmą i rozpoczynamy nową współpracę
 • Kiedy przedłużamy warunki współpracy z kontrahentem, który zaczyna posiadać problemy z opóźnionymi płatnościami
 • Kiedy korzystamy z wielu baz i rejestrów rozproszonych i manualnie przeszukujemy wiele rejestrów
 • Kiedy podejmujemy ocenę kontrahenta w oparciu o jeden lub dwa źródła danych
Usługa Sprawdź kontrahenta pozwala na:
 • Prezentację zebranych informacji z różnych źródeł, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej współpracy z kontrahentem
 • Analizę i monitoring zachowań płatniczych kontrahenta oraz jego współpracy z innymi podmiotami na rynku
 • Weryfikację statusu prawnego kontrahenta
 • Ograniczenie ryzyka utraty płynności finansowej
 • Ocenę ryzyka branży kontrahenta
 • Osadzenie usługi w odpowiednim kontekście biznesowym: dodawanie nowego kontrahenta, wystawienie faktury
 • Weryfikację we wszystkich rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej
Sprawdź kontrahenta od Apfino automatyzuje weryfikację kontrahentów i pozwala na szybką ocenę za pomocą jednego kliknięcia.
By korzystać z usługi Sprawdź kontrahenta nie musisz podpisywać umowy - wystarczy aktywacja usługi i akceptacja regulaminu usługi.
 • Informacja czy kontrahent jest wpisany jako dłużnik w rejestrach dłużników Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Dane rejestrowe
 • Dane adresowe
 • Forma prawna
 • Zaległości ZUS / US z rejestru KRS
 • Branża / wiodące PKD
 • Zdefiniowana branża podwyższonego ryzyka
 • Obecność na białej liście podatników VAT
 • Numer rachunku bankowego z listy podatników
 • Nałożone zakazy i ograniczenia
 • Informacje o postępowaniach (np. upadłości, restrukturyzacje)
 • Sposób reprezentacji osób uprawnionych
 • Dane z Raportu SMART
 • Szczegółowe informacje wpisów z rejestrów dłużników Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Przeterminowane zaległości płatnicze kontrahenta powyżej 30 dni
 • Informacje dotyczące regulowania zobowiązań kontrahenta w terminie lub do 30 dni opóźnienia
 • Liczba przeterminowanych zobowiązań kontrahenta
 • Wartość przeterminowanych zobowiązań kontrahenta (całościowa oraz pojedynczo)
 • Dane wierzyciela
 • Data dokonania wpisu długu kontrahenta do rejestru dłużników
 • Data wymagalności przeterminowanych płatności
Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.
Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.
Możesz sprawdzić, jakie informacje na Twój temat znajdują się w rejestrach BIGów poprzez pobranie raportu o sobie w usłudze Sprawdź kontrahenta w Apfino.
Nie. W przypadku sprawdzenia innej firmy w BIGach zgoda nie jest wymagana.
Nie, możliwe jest sprawdzenie tylko przedsiębiorców.
Biuro informacji gospodarczej udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje o terminowych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami