fbpx

często zadawane pytania

FAQ

Faktoring

Możesz skorzystać z usługi, jeżeli:
 • Miejscem rejestracji Twojej firmy jest Polska,
 • Forma prawna Twojej firmy to JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) lub spółka,
 • Wiek przedsiębiorcy: 21-76 lat,
 • Wystawiasz faktury terminem płatności od 7 do 120 dni w PLN lub EUR,
 • Posiadasz kontrahentów zarejestrowanych w UE, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest wystawiona z terminem płatności między 7 a 120 dni,
 • ma wartość minimalną 100 PLN netto,
 • nie jest przeterminowana i pozostały czas do terminu jej płatności wynosi minimum 3 dni,
 • ma określoną formę płatności jako przelew - możesz zgłosić ją do finansowania! Pamiętaj również, że maksymalna wartość finansowanych faktur to 10 000 000 PLN (limit faktoringowy).
Proces wnioskowania o faktoring dostępny jest online na platformie Apfino. Z usługi można korzystać od razu po przyznaniu limitu faktoringowego i zaakceptowaniu warunków.
Nie obciąża - faktoring nie jest zobowiązaniem.
Każdą fakturę zleconą do faktoringu obowiązuje dodatkowy okres finansowania zgodny z Tabelą Opłat i Prowizji. W tym czasie faktor wysyła przypomnienie o zapłacie do Twojego kontrahenta. Kiedy upłynie dodatkowy okres finansowania, a kontrahent nadal nie zapłacił, wówczas:
 • jeśli korzystasz z faktoringu niepełnego (z regresem), obowiązek zapłaty za finansowaną fakturę spoczywa na Tobie,
 • jeśli korzystasz z faktoringu pełnego (bez regresu), ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na firmie faktoringowej.
Samodzielnie decydujesz o rodzaju faktoringu dla każdego kontrahenta, dla którego masz przyznany limit faktoringowy. Ponadto, w każdym momencie okresu finansowania możesz zmienić rodzaj faktoringu dla konkretnego kontrahenta.
Faktoring jest dla Ciebie, jeśli:
 • potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki niezbędnej do rozwoju firmy, a jest ona „zamrożona” w fakturach,
 • potrzebujesz poprawy płynności finansowej,
 • masz okazję do inwestycji i potrzebujesz środków “na już”,
 • nie możesz liczyć na kredyt,
 • chcesz mieć stały dostęp do gotówki, kiedy tylko tego potrzebujesz,
 • chcesz zwiększyć przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności,
 • prowadzisz biznes w branży, w której powszechne są faktury z odroczonym terminem płatności,
 • chcesz terminowo regulować własne zobowiązania (w tym ZUS/US),
 • chcesz płacić za zakupy wcześniej, żeby uzyskać u swoich dostawców skonta lub rabaty
Tak. Do usługi faktoringu możesz włączyć dowolną liczbę swoich odbiorców (min. jednego) do których sprzedajesz towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.
Tak. Ty jako klient decydujesz, których kontrahentów chcesz włączyć do usługi.
Po aktywacji usługi w Apfino i przyznaniu limitu faktoringowego, dla wszystkich faktur, które spełniają odpowiednie warunki, będzie możliwość przekazania ich do sfinansowania jednym kliknięciem na platformie Apfino.
Nie. Usługa faktoringu na platformie Apfino to pełna dowolność. Decyzja, którą fakturę sprzedażową i kiedy przekazać do finansowania należy do Ciebie.
Nie, wszystkich operacji dokonujesz w jednym miejscu - na platformie Apfino. Sprawdzisz tam również informacje dotyczące rozliczeń i spłat.
Umowa jest bezpłatna z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie odpowiednich faktur do sfinansowania jednym kliknięciem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami