fbpx

często zadawane pytania

FAQ

Aplikacja Apfino

Rejestracja na platformie i dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny. Opłaty mogą być naliczone za skorzystanie z konkretnych usług finansowych, zgodnie z cennikiem i szczegółami, które będą zawarte w ofercie.
Na ten moment na platformie Apfino dostępne są usługi: wystawianie faktur, link do płatności, opłacanie kosztów, windykacja, pieczęć prewencyjna, faktoring oraz poznaj swojego kontrahenta. Warto logować się na platformę, ponieważ w aplikacji Apfino sukcesywnie dodawane są nowe usługi.

Faktoring

Możesz skorzystać z usługi, jeżeli:
 • Miejscem rejestracji Twojej firmy jest Polska,
 • Forma prawna Twojej firmy to JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) lub spółka,
 • Wiek przedsiębiorcy: 21-76 lat,
 • Wystawiasz faktury terminem płatności od 7 do 120 dni w PLN lub EUR,
 • Posiadasz kontrahentów zarejestrowanych w UE, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest wystawiona z terminem płatności między 7 a 120 dni,
 • ma wartość minimalną 100 PLN netto,
 • nie jest przeterminowana i pozostały czas do terminu jej płatności wynosi minimum 3 dni,
 • ma określoną formę płatności jako przelew - możesz zgłosić ją do finansowania! Pamiętaj również, że maksymalna wartość finansowanych faktur to 10 000 000 PLN (limit faktoringowy).
Proces wnioskowania o faktoring dostępny jest online na platformie Apfino. Z usługi można korzystać od razu po przyznaniu limitu faktoringowego i zaakceptowaniu warunków.
Nie obciąża - faktoring nie jest zobowiązaniem.
Każdą fakturę zleconą do faktoringu obowiązuje dodatkowy okres finansowania zgodny z Tabelą Opłat i Prowizji. W tym czasie faktor wysyła przypomnienie o zapłacie do Twojego kontrahenta. Kiedy upłynie dodatkowy okres finansowania, a kontrahent nadal nie zapłacił, wówczas:
 • jeśli korzystasz z faktoringu niepełnego (z regresem), obowiązek zapłaty za finansowaną fakturę spoczywa na Tobie,
 • jeśli korzystasz z faktoringu pełnego (bez regresu), ryzyko niewypłacalności kontrahenta spoczywa na firmie faktoringowej.
Samodzielnie decydujesz o rodzaju faktoringu dla każdego kontrahenta, dla którego masz przyznany limit faktoringowy. Ponadto, w każdym momencie okresu finansowania możesz zmienić rodzaj faktoringu dla konkretnego kontrahenta.
Faktoring jest dla Ciebie, jeśli:
 • potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki niezbędnej do rozwoju firmy, a jest ona „zamrożona” w fakturach,
 • potrzebujesz poprawy płynności finansowej,
 • masz okazję do inwestycji i potrzebujesz środków “na już”,
 • nie możesz liczyć na kredyt,
 • chcesz mieć stały dostęp do gotówki, kiedy tylko tego potrzebujesz,
 • chcesz zwiększyć przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności,
 • prowadzisz biznes w branży, w której powszechne są faktury z odroczonym terminem płatności,
 • chcesz terminowo regulować własne zobowiązania (w tym ZUS/US),
 • chcesz płacić za zakupy wcześniej, żeby uzyskać u swoich dostawców skonta lub rabaty
Tak. Do usługi faktoringu możesz włączyć dowolną liczbę swoich odbiorców (min. jednego) do których sprzedajesz towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.
Tak. Ty jako klient decydujesz, których kontrahentów chcesz włączyć do usługi.
Po aktywacji usługi w Apfino i przyznaniu limitu faktoringowego, dla wszystkich faktur, które spełniają odpowiednie warunki, będzie możliwość przekazania ich do sfinansowania jednym kliknięciem na platformie Apfino.
Nie. Usługa faktoringu na platformie Apfino to pełna dowolność. Decyzja, którą fakturę sprzedażową i kiedy przekazać do finansowania należy do Ciebie.
Nie, wszystkich operacji dokonujesz w jednym miejscu - na platformie Apfino. Sprawdzisz tam również informacje dotyczące rozliczeń i spłat.
Umowa jest bezpłatna z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie odpowiednich faktur do sfinansowania jednym kliknięciem.

Link do płatności

Uruchomienie dodawania linku do szybkiej płatności online na fakturze jest darmowe. Koszt obsługi płatności ponosi osoba, która reguluje należność za fakturę. Wysokość prowizji jest uzależniona od wartości faktury – szczegóły poniżej. null
Linki do płatności online są generowane i nanoszone tylko na Eko faktury, dlatego upewnij się, czy korzystasz z Eko Wydruków. Aby link do płatności online był widoczny na fakturze, należy mieć uprzednio uruchomioną usługę linku do płatności na platformie Apfino. Jeśli chcesz to zrobić, wejdź w zakładkę Ustawienia > Płatności > Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach. Gdy włączysz usługę, link do płatności będzie automatycznie dodawany do faktur, które:
  - są w walucie PLN,
  - nie przekraczają kwoty o równowartości 1000 euro - wyrażonej w złotówkach,
  - nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
  - są opłacane na rachunek w polskim banku.
Środki wpłacone przez kontrahenta trafią na konto firmowe w ciągu maksymalnie 15 minut od zlecenia płatności.
O transakcji dowiesz się w ciągu max. 15 minut od zlecenia płatności przez klienta. Informację zobaczysz po zalogowaniu się do platformy Apfino. Dana należność zostanie przeniesiona do sekcji 'Opłacone'.
W takiej sytuacji nie możesz skorzystać z usługi dodawania linku do szybkiej płatności online na fakturze. Usługa jest dostępna wyłącznie dla faktur, które:
  - są w walucie PLN,
  - nie przekraczają kwoty o równowartości 1000 euro - wyrażonej w złotówkach,
  - nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
  - są opłacane na rachunek w polskim banku.
Usługa jest realizowana przez spółkę Blue Media – polskiego operatora płatności z siedzibą w Sopocie. Blue Media od 1 października 2013 r. ma status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 r., na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego, prowadzi działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Posiada certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych. Należy do Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. W 2019 r. uzyskała rozszerzenie licencji KNF, które pozwala na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania płatności (PIS) zgodnie z przepisami dyrektywy PSD2, obowiązującej w Polsce od tego samego roku.
Link do płatności online może być umieszczony na fakturach złotówkowych, których wartość brutto nie przekracza równowartości 1000 euro – wyrażonych w złotówkach, które nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment) oraz będą opłacane na rachunek w polskim banku.
Tak. Żeby to zrobić – kliknij w komendę 'Pobierz link do płatności' na danej fakturze w systemie Comarch ERP.
W systemie Comarch ERP Optima link do płatności na własnym wzorze faktury może umieścić serwisant obsługujący konto danej firmy. W tym celu należy: 1. skopiować oryginalny wydruk faktury z linkiem do płatności 2. podejrzeć definicję 3. zmodyfikować oryginalny wydruk o funkcje własne Klienta albo przenieść logikę oryginalnego wydruku do jego wydruku
Tak. Po włączeniu usługi w Apfino link do płatności online będzie się dodawać automatycznie do każdej faktury sprzedażowej (spełniającej warunki) na widoku Eko faktury.
Obecnie kontrahent może skorzystać z najpopularniejszych metod płatności, czyli przelewu online oraz płatności BLIK, żeby opłacić fakturę.
Pieniądze są dostarczane na rachunek wskazany na fakturze, czyli zdefiniowany w systemie Comarch ERP. Natomiast w polu 'nadawca przelewu' będzie widoczna firma Blue Media, jako operator płatności.
W polu 'nadawca przelewu' będzie widoczna firma Blue Media, jako operator płatności. Natomiast w 'tytule przelewu' będzie widoczny numer transakcji oraz numer faktury, której dotyczy płatność, dzięki temu można z łatwością przyporządkować wpłatę do konkretnej faktury.

Odroczone płatności

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z usługi?:
 • Firma musi działać na rynku od co najmniej 6 miesięcy
 • Firma musi być czynnym podatnikiem VAT
 • Firma powinna mieć przychód w skali roku minimum 5 milionów złotych

Opłacanie kosztów

Uruchomienie usługi opłacania kosztów online jest darmowe. Koszt szybkiego przelewu jest prezentowany po kliknięciu "Zapłać" i wywołaniu transakcji. Kwota jest uzależniona od wartości faktury - szczegóły poniżej. Cennik

Sprawdź kontrahenta

Z usługi Sprawdź kontrahenta może skorzystać każda firma zarejestrowana w Polsce, która założy konto w Apfino i aktywuje usługę Sprawdź kontrahenta.
Dzięki usłudze Sprawdź kontrahenta możliwa jest weryfikacja każdej firmy zarejestrowanej w Polsce i posiadającej numer NIP.
Załóż darmowe konto w Apfino i zaloguj się
Wybierz "Aktywuj usługę Sprawdź kontrahenta”
Wybierz rodzaj raportu, jaki chcesz pobrać i opłać zamówienie
Zaakceptuj Regulamin usługi wraz z niezbędnymi zgodami
Wprowadź numer NIP do wyszukiwarki i pobierz raport nt. interesującej Cię firmy
Informacje zawarte w raporcie Smart oraz Premium pochodzą z wiarygodnych źródeł, którymi są:
 • Buro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • GUS
 • REGON
 • CEiDG
 • KRS
 • Białej Listy Podatników VAT
 • Listy sankcyjnej MSWiA
Kwestie związane z funkcjonowaniem Biur Informacji Gospodarczej i prowadzonych przez nie rejestrów dłużników są uregulowane w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z 9 kwietnia 2010 r. Dzięki temu dłużnika można wpisać do rejestru jedynie po spełnieniu określonych warunków. Konieczność respektowania określonych wymogów prawnych ogranicza nadużycia takie jak choćby chęć wpisania kogoś do rejestru dłużników z czystej złośliwości.
Warto korzystać z usługi Sprawdź kontrahenta i dokonywać oceny wiarygodności swoich kontrahentów w przypadku:
 • Pojawiających się opóźnień w płatnościach
 • Pojawieniu się nieuczciwych kontrahentów, którzy nie płacą
 • Kiedy mamy do czynienia z nieznaną firmą i rozpoczynamy nową współpracę
 • Kiedy przedłużamy warunki współpracy z kontrahentem, który zaczyna posiadać problemy z opóźnionymi płatnościami
 • Kiedy korzystamy z wielu baz i rejestrów rozproszonych i manualnie przeszukujemy wiele rejestrów
 • Kiedy podejmujemy ocenę kontrahenta w oparciu o jeden lub dwa źródła danych
Usługa Sprawdź kontrahenta pozwala na:
 • Prezentację zebranych informacji z różnych źródeł, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej współpracy z kontrahentem
 • Analizę i monitoring zachowań płatniczych kontrahenta oraz jego współpracy z innymi podmiotami na rynku
 • Weryfikację statusu prawnego kontrahenta
 • Ograniczenie ryzyka utraty płynności finansowej
 • Ocenę ryzyka branży kontrahenta
 • Osadzenie usługi w odpowiednim kontekście biznesowym: dodawanie nowego kontrahenta, wystawienie faktury
 • Weryfikację we wszystkich rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej
Sprawdź kontrahenta od Apfino automatyzuje weryfikację kontrahentów i pozwala na szybką ocenę za pomocą jednego kliknięcia.
By korzystać z usługi Sprawdź kontrahenta nie musisz podpisywać umowy - wystarczy aktywacja usługi i akceptacja regulaminu usługi.
 • Informacja czy kontrahent jest wpisany jako dłużnik w rejestrach dłużników Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Dane rejestrowe
 • Dane adresowe
 • Forma prawna
 • Zaległości ZUS / US z rejestru KRS
 • Branża / wiodące PKD
 • Zdefiniowana branża podwyższonego ryzyka
 • Obecność na białej liście podatników VAT
 • Numer rachunku bankowego z listy podatników
 • Nałożone zakazy i ograniczenia
 • Informacje o postępowaniach (np. upadłości, restrukturyzacje)
 • Sposób reprezentacji osób uprawnionych
 • Dane z Raportu SMART
 • Szczegółowe informacje wpisów z rejestrów dłużników Biur Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • Przeterminowane zaległości płatnicze kontrahenta powyżej 30 dni
 • Informacje dotyczące regulowania zobowiązań kontrahenta w terminie lub do 30 dni opóźnienia
 • Liczba przeterminowanych zobowiązań kontrahenta
 • Wartość przeterminowanych zobowiązań kontrahenta (całościowa oraz pojedynczo)
 • Dane wierzyciela
 • Data dokonania wpisu długu kontrahenta do rejestru dłużników
 • Data wymagalności przeterminowanych płatności
Tzw. negatywna informacja gospodarcza to informacja o niespłaconym w terminie 30 dni od jego wymagalności zobowiązaniu finansowym, czyli innymi słowy informacja o długu, zawierająca dane dłużnika i wierzyciela, przekazana przez wierzyciela do BIG InfoMonitor na podstawie art. 15 lub 16 Ustawy o BIG.
Tzw. pozytywna informacja gospodarcza to informacja o zobowiązaniu, które zostało uregulowane. Dotyczy terminowej spłaty zobowiązania (tzn. bez opóźnień lub z opóźnieniem poniżej 30 dni) np. opłacone faktury, rachunki telefoniczne, czynsz itp. Pomaga budować pozytywną historię płatniczą. Więcej w Ustawie o BIG: art. 18.
Możesz sprawdzić, jakie informacje na Twój temat znajdują się w rejestrach BIGów poprzez pobranie raportu o sobie w usłudze Sprawdź kontrahenta w Apfino.
Nie. W przypadku sprawdzenia innej firmy w BIGach zgoda nie jest wymagana.
Nie, możliwe jest sprawdzenie tylko przedsiębiorców.
Biuro informacji gospodarczej udostępnia informacje gospodarcze (czyli informacje o zadłużeniu osób i firm oraz informacje o terminowych płatnościach) podmiotom z wszystkich sektorów gospodarki. Umożliwia przedsiębiorcom, w tym bankom, weryfikację wiarygodności płatniczej potencjalnych kontrahentów i kredytobiorców. Pomaga ograniczyć ryzyko finansowe prowadzonej działalności gospodarczej oraz odzyskać należności. Prowadzi Rejestr Dłużników, czyli otwartą platformę, na którą po spełnieniu określonych w ustawie warunków, można wpisać swojego dłużnika.

Windykacja

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta). Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.
Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury na platformie Apfino. Umowa jest bezpłatna i zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie do windykacji każdej faktury jednym kliknięciem.
Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.
Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie: Możesz skorzystać z usługi, jeżeli: 1. stała rekompensata - przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:
 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;
2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • formą jej płatności jest przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności - możesz zlecić ją do windykacji przez platformę Apfino!
Faktur nie można przekazać do odzyskania w tych kilku wyjątkowych sytuacjach:
 • Dłużnik ogłosił upadłość
 • Dłużnik zamknął lub zawiesił firmę
 • Faktura dotyczy sprawy, która już trafiła na ścieżkę sądową
 • Firma dłużnika posiada już dużo spraw windykacyjnych w toku
 • Firma dłużnika objęta jest egzekucją komorniczą
Do windykacji możesz przekazać dowolną liczbę faktur, które wystawione są dla dowolnej liczby kontrahentów (dłużników). Tylko od Twojej decyzji zależy, ile faktur i jakich zostanie przekazanych do odzyskania środków.
Do odzyskania środków możesz przekazać dowolne faktury wystawione polskim kontrahentom (firmom). Kwota wierzytelności nie ma znaczenia, a to w jakiej wysokości fakturę ma odzyskać Kaczmarski Inkasso poprzez Apfino zależy tylko od Twojej decyzji.
Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.
Aby zlecić fakturę do windykacji wystarczy adres e-mail i numer telefonu do kontrahenta, na którego jest wystawiona przeterminowana faktura.
Tak, faktury możesz przekazywać do windykacji zarówno z poziomu platformy Apfino, jak i zlecając je do odzyskania środków bezpośrednio przez Twój system Comarcha ERP XT, Optima lub XL.
Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 29 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.
W procesie windykacji Kaczmarski Inkasso dopisuje dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Informacje o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wpis do KRD pojawiają się w negocjacjach z dłużnikiem od początku procesu odzyskiwania pieniędzy – w rozmowach telefonicznych, wysyłanych wezwaniach do zapłaty i SMS-ach. Do dłużnika trafia komunikat, że skutkiem wpisu może być ograniczenie możliwości korzystania z usług finansowych (leasingu, kredytu), płacenia z odroczonym terminem lub pozyskiwania kolejnych klientów. Warunki dopisania do KRD BIG SA dłużnika-przedsiębiorcy:
 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500 zł brutto,
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu płatności zobowiązania,
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania do zapłaty z informacją o możliwości dopisania do KRD BIG SA.
Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na Twój rachunek bankowy wskazany na fakturze.

Dołącz do ponad
5000 firm, które zaufały Apfino

Oszczędzaj czas dzięki integracji z Comarch ERP

Efektywnie zarządzaj finansami firmy

Uzyskaj dostęp online do wielu usług finansowych w jednym miejscu

Uzyskaj dostęp online do wielu usług finansowych w jednym miejscu

Oszczędzaj czas dzięki integracji z Comarch ERP

Efektywnie zarządzaj finansami firmy

Oszczędzaj czas dzięki integracji z Comarch ERP

Efektywnie zarządzaj finansami firmy

Uzyskaj dostęp online do wielu usług finansowych w jednym miejscu

Uzyskaj dostęp online do wielu usług finansowych w jednym miejscu

Oszczędzaj czas dzięki integracji z Comarch ERP

Efektywnie zarządzaj finansami firmy

Upraszczamy
prowadzenie firmy

Załóż darmowe kontoPorozmawiajmy