fbpx

FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania użytkowników Apfino.

Aplikacja Apfino

Rejestracja na platformie i dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny. Opłaty mogą być naliczone za skorzystanie z konkretnych usług finansowych, zgodnie z cennikiem i szczegółami, które będą zawarte w ofercie.
Na ten moment na platformie Apfino dostępna jest usługa faktoringu oraz windykacji. Już wkrótce pojawi się usługa płatności online. Stale się rozwijamy, więc kolejne usługi będą pojawiać się systematycznie – będziemy o nich informować.

Faktoring

Możesz skorzystać z usługi, jeżeli:
 • Miejscem rejestracji Twojej firmy jest Polska,
 • Forma prawna Twojej firmy to JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza), spółka jawna, spółka z o.o., spółka akcyjna lub spółka partnerska,
 • Wiek przedsiębiorcy: 21-76 lat
 • Wystawiasz faktury z długim terminem płatności w PLN lub EUR,
 • Posiadasz kontrahentów zarejestrowanych w Polsce.
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest wystawiona z terminem płatności między 7 a 90 dni,
 • ma wartość minimalną 500 PLN netto,
 • nie jest przeterminowana i pozostały czas do terminu jej płatności wynosi minimum 3 dni,
 • ma określoną formę płatności jako przelew - możesz zgłosić ją do finansowania! Pamiętaj również, że maksymalna wartość finansowanych faktur to 1 000 000 PLN (limit faktoringowy).
Faktoring jest dla Ciebie, jeśli:
 • potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki niezbędnej do rozwoju firmy, a jest ona „zamrożona” w fakturach,
 • potrzebujesz poprawy płynności finansowej,
 • masz okazję do inwestycji i potrzebujesz środków “na już”,
 • nie możesz liczyć na kredyt,
 • chcesz mieć stały dostęp do gotówki, kiedy tylko tego potrzebujesz,
 • chcesz zwiększyć przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności.
Prowizja dzienna w rzeczywistości wynosi 0,1% za dzień finansowania. Odsetki wynoszą 0,032% dziennie.
Umowa zawierana jest online po przyznaniu limitu faktoringowego i zaakceptowaniu warunków. Umowa jest bezpłatna z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie odpowiednich faktur do sfinansowania jednym kliknięciem.
W ramach faktoringu jako przedsiębiorca otrzymujesz dodatkowy okres finansowania. W tym okresie faktor czeka na zapłatę od kontrahenta i daje Ci możliwość przypomnienia klientowi o braku płatności. Za opóźnienie w płatności do 5 dni nie jest pobierana dodatkowa opłata. Po tym terminie będą naliczane opłaty zgodnie z Tabelą Opłat Prowizji.

Windykacja

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta). Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.
Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury na platformie Apfino. Umowa jest bezpłatna i zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie do windykacji każdej faktury jednym kliknięciem.
Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.
Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie: Możesz skorzystać z usługi, jeżeli: 1. stała rekompensata - przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:
 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;
2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • formą jej płatności jest przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności - możesz zlecić ją do windykacji przez platformę Apfino!
Faktur nie można przekazać do odzyskania w tych kilku wyjątkowych sytuacjach:
 • Dłużnik ogłosił upadłość
 • Dłużnik zamknął lub zawiesił firmę
 • Faktura dotyczy sprawy, która już trafiła na ścieżkę sądową
 • Firma dłużnika posiada już dużo spraw windykacyjnych w toku
 • Firma dłużnika objęta jest egzekucją komorniczą
Do windykacji możesz przekazać dowolną liczbę faktur, które wystawione są dla dowolnej liczby kontrahentów (dłużników). Tylko od Twojej decyzji zależy, ile faktur i jakich zostanie przekazanych do odzyskania środków.
Do odzyskania środków możesz przekazać dowolne faktury wystawione polskim kontrahentom (firmom). Kwota wierzytelności nie ma znaczenia, a to w jakiej wysokości fakturę ma odzyskać Kaczmarski Inkasso poprzez Apfino zależy tylko od Twojej decyzji.
Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.
Aby zlecić fakturę do windykacji wystarczy adres e-mail i numer telefonu do kontrahenta, na którego jest wystawiona przeterminowana faktura.
Tak, faktury możesz przekazywać do windykacji zarówno z poziomu platformy Apfino, jak i zlecając je do odzyskania środków bezpośrednio przez Twój system Comarcha ERP XT, Optima lub XL.
Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 29 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami