fbpx
Menu
Menu

FAQ

Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania użytkowników Apfino.

Aplikacja Apfino

Rejestracja na platformie i dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny. Opłaty mogą być naliczone za skorzystanie z konkretnych usług finansowych, zgodnie z cennikiem i szczegółami, które będą zawarte w ofercie.
Na ten moment na platformie Apfino dostępne są usługi: wystawianie faktur, link do płatności, opłacanie kosztów, windykacja, pieczęć prewencyjna, faktoring oraz poznaj swojego kontrahenta. Warto logować się na platformę, ponieważ w aplikacji Apfino sukcesywnie dodawane są nowe usługi.

Faktoring

Możesz skorzystać z usługi, jeżeli:
 • Miejscem rejestracji Twojej firmy jest Polska,
 • Forma prawna Twojej firmy to JDG (Jednoosobowa Działalność Gospodarcza) lub spółka,
 • Wiek przedsiębiorcy: 21-76 lat,
 • Wystawiasz faktury terminem płatności od 7 do 120 dni w PLN lub EUR,
 • Posiadasz kontrahentów zarejestrowanych w UE, Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii.
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest wystawiona z terminem płatności między 7 a 120 dni,
 • ma wartość minimalną 100 PLN netto,
 • nie jest przeterminowana i pozostały czas do terminu jej płatności wynosi minimum 3 dni,
 • ma określoną formę płatności jako przelew - możesz zgłosić ją do finansowania! Pamiętaj również, że maksymalna wartość finansowanych faktur to 10 000 000 PLN (limit faktoringowy).
Proces wnioskowania o faktoring dostępny jest online na platformie Apfino. Z usługi można korzystać od razu po przyznaniu limitu faktoringowego i zaakceptowaniu warunków.
Nie obciąża - faktoring nie jest zobowiązaniem.
Wówczas faktor przypomina kontrahentowi o dokonaniu płatności, a jednocześnie fakturę obowiązuje dodatkowy okres finansowania zgodny z Tabelą Opłat i Prowizji.
Faktoring jest dla Ciebie, jeśli:
 • potrzebujesz szybkiego dostępu do gotówki niezbędnej do rozwoju firmy, a jest ona „zamrożona” w fakturach,
 • potrzebujesz poprawy płynności finansowej,
 • masz okazję do inwestycji i potrzebujesz środków “na już”,
 • nie możesz liczyć na kredyt,
 • chcesz mieć stały dostęp do gotówki, kiedy tylko tego potrzebujesz,
 • chcesz zwiększyć przewagę konkurencyjną, dzięki możliwości oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności,
 • prowadzisz biznes w branży, w której powszechne są faktury z odroczonym terminem płatności,
 • chcesz terminowo regulować własne zobowiązania (w tym ZUS/US),
 • chcesz płacić za zakupy wcześniej, żeby uzyskać u swoich dostawców skonta lub rabaty
Tak. Do usługi faktoringu możesz włączyć dowolną liczbę swoich odbiorców (min. jednego) do których sprzedajesz towary lub usługi z odroczonym terminem płatności.
Tak. Ty jako klient decydujesz, których kontrahentów chcesz włączyć do usługi.
Po aktywacji usługi w Apfino i przyznaniu limitu faktoringowego, dla wszystkich faktur, które spełniają odpowiednie warunki, będzie możliwość przekazania ich do sfinansowania jednym kliknięciem na platformie Apfino.
Nie. Usługa faktoringu na platformie Apfino to pełna dowolność. Decyzja, którą fakturę sprzedażową i kiedy przekazać do finansowania należy do Ciebie.
Nie, wszystkich operacji dokonujesz w jednym miejscu - na platformie Apfino. Sprawdzisz tam również informacje dotyczące rozliczeń i spłat.

Link do płatności

Uruchomienie dodawania linku do szybkiej płatności online na fakturze jest darmowe. Koszt obsługi płatności ponosi osoba, która reguluje należność za fakturę. Wysokość prowizji jest uzależniona od wartości faktury – szczegóły poniżej. null
Linki do płatności online są generowane i nanoszone tylko na Eko faktury, dlatego upewnij się, czy korzystasz z Eko Wydruków. Aby link do płatności online był widoczny na fakturze, należy mieć uprzednio uruchomioną usługę linku do płatności na platformie Apfino. Jeśli chcesz to zrobić, wejdź w zakładkę Ustawienia > Płatności > Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach. Gdy włączysz usługę, link do płatności będzie automatycznie dodawany do faktur, które:
  - są w walucie PLN,
  - nie przekraczają kwoty o równowartości 1000 euro - wyrażonej w złotówkach,
  - nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment),
  - są opłacane na rachunek w polskim banku.
Środki wpłacone przez kontrahenta trafią na konto firmowe w ciągu maksymalnie 15 minut od zlecenia płatności.
O transakcji dowiesz się w ciągu max. 15 minut od zlecenia płatności przez klienta. Informację zobaczysz po zalogowaniu się do platformy Apfino. Dana należność zostanie przeniesiona do sekcji 'Opłacone'.
W takiej sytuacji nie możesz skorzystać z usługi dodawania linku do szybkiej płatności online na fakturze. Usługa jest dostępna wyłącznie dla faktur, które:
  - są w walucie PLN,
  - nie przekraczają kwoty o równowartości 1000 euro - wyrażonej w złotówkach,
  - nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
  - są opłacane na rachunek w polskim banku.
Usługa jest realizowana przez spółkę Blue Media – polskiego operatora płatności z siedzibą w Sopocie. Blue Media od 1 października 2013 r. ma status krajowej instytucji płatniczej nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Od 2011 r., na mocy zgody Narodowego Banku Polskiego, prowadzi działalność rozliczeniową i rozrachunkową, nad którą NBP sprawuje nadzór. Posiada certyfikat PCI DSS, umożliwiający przetwarzanie danych kartowych w systemach informatycznych i bramkach płatniczych. Należy do Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. W 2019 r. uzyskała rozszerzenie licencji KNF, które pozwala na świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS) oraz usługi inicjowania płatności (PIS) zgodnie z przepisami dyrektywy PSD2, obowiązującej w Polsce od tego samego roku.
Link do płatności online może być umieszczony na fakturach złotówkowych, których wartość brutto nie przekracza równowartości 1000 euro – wyrażonych w złotówkach, które nie są objęte mechanizmem podzielonej płatności (split payment) oraz będą opłacane na rachunek w polskim banku.
Tak. Żeby to zrobić – kliknij w komendę 'Pobierz link do płatności' na danej fakturze w systemie Comarch ERP.
W systemie Comarch ERP Optima link do płatności na własnym wzorze faktury może umieścić serwisant obsługujący konto danej firmy. W tym celu należy: 1. skopiować oryginalny wydruk faktury z linkiem do płatności 2. podejrzeć definicję 3. zmodyfikować oryginalny wydruk o funkcje własne Klienta albo przenieść logikę oryginalnego wydruku do jego wydruku
Tak. Po włączeniu usługi w Apfino link do płatności online będzie się dodawać automatycznie do każdej faktury sprzedażowej (spełniającej warunki) na widoku Eko faktury.
Obecnie kontrahent może skorzystać z najpopularniejszych metod płatności, czyli przelewu online oraz płatności BLIK, żeby opłacić fakturę.
Pieniądze są dostarczane na rachunek wskazany na fakturze, czyli zdefiniowany w systemie Comarch ERP. Natomiast w polu 'nadawca przelewu' będzie widoczna firma Blue Media, jako operator płatności.

Opłacanie kosztów

Uruchomienie usługi opłacania kosztów online jest darmowe. Koszt szybkiego przelewu jest prezentowany po kliknięciu "Zapłać" i wywołaniu transakcji. Kwota jest uzależniona od wartości faktury - szczegóły poniżej. Cennik

Windykacja

Przy każdej sprawie zleconej do windykacji to Ty decydujesz, czy chcesz sam ponieść koszt prowizji za odzyskanie środków, czy obciążyć tym kosztem dłużnika (swojego kontrahenta). Samo przekazanie faktury do windykacji jest bezpłatne, a prowizja jest naliczana tylko za sukces – czyli za skuteczne odzyskanie środków z przeterminowanej faktury.
Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury na platformie Apfino. Umowa jest bezpłatna i zawierana na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie i pozwala na zlecanie do windykacji każdej faktury jednym kliknięciem.
Zlecenie odzyskania pieniędzy nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy. Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku.
Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie: Możesz skorzystać z usługi, jeżeli: 1. stała rekompensata - przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:
 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;
2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).
Jeżeli Twoja faktura:
 • jest fakturą VAT,
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych),
 • formą jej płatności jest przelew,
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności - możesz zlecić ją do windykacji przez platformę Apfino!
Faktur nie można przekazać do odzyskania w tych kilku wyjątkowych sytuacjach:
 • Dłużnik ogłosił upadłość
 • Dłużnik zamknął lub zawiesił firmę
 • Faktura dotyczy sprawy, która już trafiła na ścieżkę sądową
 • Firma dłużnika posiada już dużo spraw windykacyjnych w toku
 • Firma dłużnika objęta jest egzekucją komorniczą
Do windykacji możesz przekazać dowolną liczbę faktur, które wystawione są dla dowolnej liczby kontrahentów (dłużników). Tylko od Twojej decyzji zależy, ile faktur i jakich zostanie przekazanych do odzyskania środków.
Do odzyskania środków możesz przekazać dowolne faktury wystawione polskim kontrahentom (firmom). Kwota wierzytelności nie ma znaczenia, a to w jakiej wysokości fakturę ma odzyskać Kaczmarski Inkasso poprzez Apfino zależy tylko od Twojej decyzji.
Faktura przekazana do windykacji może być przeterminowana dłużej niż 730 dni (2 lata) lub nawet przedawniona. Takie sprawy również możesz przekazać do odzyskania środków – w tym momencie obowiązuje stała stawka prowizyjna w wysokości 18%. Oczywiście w takim przypadku również możesz obciążyć dłużnika całością kwoty prowizji za odzyskanie środków.
Aby zlecić fakturę do windykacji wystarczy adres e-mail i numer telefonu do kontrahenta, na którego jest wystawiona przeterminowana faktura.
Tak, faktury możesz przekazywać do windykacji zarówno z poziomu platformy Apfino, jak i zlecając je do odzyskania środków bezpośrednio przez Twój system Comarcha ERP XT, Optima lub XL.
Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 29 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?

Skontaktuj się z nami