fbpx
Menu
Menu

Analiza wniosku faktoringowego i możliwe przyczyny odmowy udzielenia faktoringu

Jakie są popularne przyczyny odmowy udzielenia tej usługi?

Wnioskowanie o faktoring w dzisiejszych czasach jest bardzo proste. Wystarczy dostęp do Internetu oraz przejście kilku kroków i wniosek jest już złożony. Firmy faktoringowe zachęcają do wygodnego aplikowania online i informują o szybkim podjęciu decyzji o udzieleniu faktoringu już nawet w kilka czy kilkanaście minut. Jak „od kuchni” wygląda wnioskowanie o usługę faktoringu?

Proces wnioskowania od strony faktora nie jest taki prosty i niekiedy może potrwać nieco dłużej. Firmy faktoringowe starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów poprzez skrócenie do minimum wszelkich kroków podczas aplikowania.

Dla wygody klienta firmy faktoringowe starają się jak najbardziej zminimalizować cały proces wnioskowania – na tyle, ile to możliwe. Niemniej jednak, w momencie rozpoczęcia procesowania wniosku rusza cała machina analityczna.

Analiza wniosku faktoringowego – jak wygląda ten proces?

Podczas wypełniania wniosku, klient musi podpisać, bądź zaakceptować w formie elektronicznej wiele oświadczeń, w tym różnego rodzaju zgody i upoważnienia. Wśród tych oświadczeń znajduje się zgoda na BIK i BIG – czyli upoważnienie dla firmy faktoringowej do weryfikacji statusu kredytowego i gospodarczego wnioskodawcy w powyższych rejestrach.

Firmy faktoringowe do procesu analitycznego wykorzystują tzw. open banking (otwartą bankowość) – klienci, wyrażając zgodę na dostęp do historii rachunków bankowych, tym samym dają możliwość dokładniejszego przeanalizowania historii wpływów, wypływów, zobowiązań, kontrahentów i wielu innych czynników, które są ważne w procesie decyzyjnym.

W procesie analitycznym badana jest:

 • Dyscyplina finansowa (weryfikowane są tutaj zewnętrzne źródła lub bazy tj.: BIK, BIG-i, Giełdy długów, zaległości w US/ZUS, regularność płatności składek US/ZUS, historia rachunku bankowego – zajęcia egzekucyjne i transakcje windykacyjne),
 • Forma działalności gospodarczej (branża, długość działania, przychody),
 • Struktura finansowania oraz przepływy finansowe (liczba oraz wysokość zobowiązań finansowych zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych, przepływy finansowe – to, z jakiego źródła pochodzą oraz koncentracja).

Dlaczego faktor odmawia udzielenia faktoringu?

Mimo pozytywnego nastawienia do całego procesu, trzeba się liczyć jednak z sytuacją, w której nastąpi odrzucenie wniosku i tym samym odmowa udzielenia faktoringu. Pojawia się wówczas pytanie – dlaczego nie otrzymałem/am finansowania? Przyczyn odmowy może być wiele. Może się okazać, że zdolność kredytowa nie jest wystarczająca, bądź analityk lub system weryfikujący wniosek uznał, że klient nie jest w stanie obsłużyć kolejnego zobowiązania w określonej wysokości.

Aby zrozumieć, dlaczego faktor odrzuca wniosek, warto poznać przebieg procesu analizy. Wniosek klienta jest poddawany szczegółowej analizie. Proces jest kilkuetapowy – po przejściu jednej fazy, wniosek jest przekazywany do kolejnej. Kluczowymi dla podjęcia decyzji etapami analizy są:

 1. Weryfikacja historii rachunku, przepływów finansowych, dochodów.
 2. Sprawdzanie baz – BIK, BIG i opcjonalnie innych (KRD, ERIF itp.).
 3. Weryfikacja zdolności kredytowej wnioskującego do obsługi kolejnego zobowiązania i dostosowanie do jego możliwości.

Faktor, weryfikując dochody klienta, sprawdza czy może on ubiegać się o finansowanie we wnioskowanej wysokości. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, kolejnym krokiem jest sprawdzenie wiarygodności klienta i jego historii kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) i Biurach Informacji Gospodarczej (BIG). Jeżeli w następstwie weryfikacji okaże się, iż wnioskodawca posiada zaległości w obsłudze swoich kredytów, bądź jest wpisany do rejestru dłużników prowadzonego przez jeden z pięciu BIG-ów w Polsce (niezapłacony mandat, rachunek, faktura itp.) – ma prawo już na tym etapie odrzucić wniosek. W przypadku, gdy wnioskujący posiada dobry scoring w BIK-u, szanse na finansowanie są duże. Podczas analizy wniosku, może dojść do zmiany wysokości finansowania i zaproponowania klientowi kwoty bardziej dopasowanej do jego dochodów i możliwości.

Faktor udziela odmowy, jeśli w jego ocenie zdolność kredytowa wnioskodawcy jest niewystarczająca, lub jego udzielenie wiąże się dla faktora z wysokim ryzykiem możliwości braku spłaty.

Co zrobić, jeśli Twój wniosek o faktoring zostanie odrzucony?

W przypadku decyzji odmownej faktora należy postarać się dowiedzieć, co było tego przyczyną. Faktor, podobnie jak i banki, nie ma obowiązku udzielenia swojemu wnioskodawcy informacji o tym, co było powodem odrzucenia wniosku.

Na wiele kwestii istotnych dla analizy wniosku klient ma bezpośredni wpływ, w związku z tym warto ustalić przyczyny i je usuwać, ponieważ będą one miały wpływ na przyszłą ocenę, co jest na rynku finansowym bardzo ważne. Znając przyczynę odmowy finansowania, będzie można skutecznie ją eliminować.

Najczęstszymi powodami odmowy finansowania są:

 • Brak zdolności kredytowej,
 • Negatywna historia kredytowa.

W przypadku odmowy udzielenia faktoringu można zrobić kilka rzeczy:

 • Postarać się o zwiększenie przychodów w firmie oraz o mniejszą koncentrację przychodów na jednym lub kilku kontrahentach,
 • Regulować swoje zobowiązania finansowe na czas,
 • Spłacić zobowiązania, które zostały umieszczone w Biurach Informacji Gospodarczej (rejestry dłużników), bądź znajdują się na różnego rodzaju giełdach wierzytelności,
 • Spłacić otwarte zobowiązania lub postarać się o konsolidację długów,
 • Postarać się o usunięcie wpisów z BIK, jeżeli to możliwe – w przypadku zamkniętych zobowiązań kredytowych, w których występowały opóźnienia w spłacie.

Jeżeli powyższe metody zawiodą, alternatywą może być pożyczka pozabankowa, która ma wysoką przyznawalność, ponieważ zwyczajowo zabezpieczona jest na majątku firmy (w głównej mierze na nieruchomości).

Zapisz się na newsletter

Nie przegap wartościowych informacji ze świata finansów i biznesu!

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.