fbpx
Menu
Menu

Faktoring – popraw płynność finansową swojej firmy!

Sprawdź, w jaki sposób faktoring może wpłynąć na rozwój twojego biznesu. Poznaj rodzaje faktoringu.

Planujesz kolejne inwestycje, chcesz rozwijać swój biznes, ale wciąż czekasz na płatności od klientów, które są „zamrożone” w fakturach? Jest sposób na to, aby finanse twojej firmy działały bez zarzutu.

Wyobraź sobie taki scenariusz: wystawiasz faktury kontrahentom, a pieniądze niemal od razu lądują na twoim koncie. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej! Dzięki usłudze faktoringu online, dostępnej na platformie Apfino, możesz w prosty sposób zadbać o płynność finansową swojego biznesu. Na czym polega faktoring i z jakimi jego rodzajami możesz się spotkać? Poniżej znajdziesz szczegóły.

Faktoring – co to takiego?

Faktoring to usługa finansowa, polegająca na tym, że firma, która wystawia swoim kontrahentom faktury z odroczonym terminem płatności (np. 30 lub 60 dni), za pośrednictwem instytucji finansowej otrzymuje należności wcześniej. Takie działanie pozwala na szybki dostęp do środków pieniężnych bez konieczności oczekiwania na płatność od klientów. W usłudze faktoringu biorą udział 3 podmioty:

 • Faktor (firma faktoringowa) – bank lub instytucja pozabankowa, która wykupuje wierzytelności firmy, a także zajmuje się monitorowaniem należności i weryfikacją kontrahentów,
 • Faktorant – firma, która korzysta z usługi faktoringu. Przedsiębiorca przekazuje wystawione faktury faktorowi, aby otrzymać płatność bez konieczności oczekiwania na przelew od klienta.
 • Dłużnik faktoringowy – kontrahent, korzystający z usług, bądź produktu faktoranta, który jest zobowiązany do zapłaty kwoty określonej na fakturze. Nie jest on stroną w umowie faktoringowej.

Jak działa faktoring?

Najogólniej mówiąc, w praktyce faktoring to usługa finansowania faktur – przedsiębiorca (faktorant) wystawia swojemu klientowi fakturę z odroczonym terminem płatności, przekazuje jej kopię firmie faktoringowej, a ta wypłaca faktorantowi zaliczkę na poczet tej faktury, czyli do 80-90% wartości brutto lub 100% netto. Następnie, po spłacie należności przez kontrahenta, faktor wypłaca przedsiębiorcy pozostałą sumę, pomniejszoną o prowizję oraz odsetki za liczbę dni, o które płatność została przyspieszona.

Faktoring pozwala na szybki dostęp do gotówki, która może okazać się w danym momencie niezbędna do dalszego prowadzenia działalności, bądź znaczącą wpłynąć na rozwój firmy np. poprzez nowe inwestycje. Faktoring nie jest w żadnym stopniu tożsamy z kredytem, nie wpływa także na zdolność kredytową.

Jakie są rodzaje faktoringu? Sprawdź, na co zwrócić uwagę, decydując się na usługę faktoringu

Możemy spotkać różne rodzaje faktoringu. Ze względu na wypłacalność dłużnika, wyróżniamy:

 • Faktoring pełny (inaczej: bez regresu, właściwy) – występuje wtedy, kiedy faktor bierze na siebie całe ryzyko związane z ewentualną niewypłacalnością przez dłużnika, czyli w razie nieuregulowania zobowiązania, sam zajmuje się jej pobraniem,
 • Faktoring niepełny (inaczej: z regresem, niewłaściwy) – ma miejsce wtedy, kiedy faktor wykupuje należności handlowe, ale nie ciąży na nim ryzyko niewypłacalności dłużnika, czyli jeśli kontrahent nie opłaci faktury, faktorant jest zobowiązany spłacić należność faktorowi,
 • Faktoring mieszany – spotykany w sytuacji, kiedy faktor wykupuje należności wraz z ryzykiem niewypłacalności kontrahenta, natomiast do pewnej kwoty, która zawarta jest w umowie.

Ze względu na termin poinformowania dłużnika o umowie faktoringowej wyróżniamy:

 • Faktoring jawny – dłużnik zostaje poinformowany o umowie faktoringowej,
 • Faktoring niejawny (cichy) – dłużnik nie otrzymuje informacji o obowiązującej umowie faktoringowej.

Ze względu na zakres usług wyróżniamy:

 • Faktoring globalny – ma miejsce wtedy, kiedy faktorant przekazuje faktorowi wszystkie faktury, które wystawia swoim kontrahentom,
 • Faktoring pojedynczy – to doraźne rozwiązanie, polegające na finansowaniu tylko części wystawionych faktur.

Ze względu na instytucję, z którą można zawrzeć umowę faktoringową wyróżniamy:

 • Faktoring bankowy – finansowaniem faktur zajmuje się bank. Zazwyczaj banki w zakresie faktoringu obsługują duże przedsiębiorstwa, które mają udokumentowaną historię kredytową,
 • Faktoring pozabankowy – usługą zajmuje się firma faktoringowa

Spotykamy również różne rodzaje faktoringu, których podział opiera się na momencie otrzymania zapłaty przez faktoranta:

 • Faktoring dyskontowy – finansowanie odbywa się tuż po podpisaniu umowy faktoringowej, więc przedsiębiorca bardzo szybko ma dostęp do gotówki,
 • Faktoring zaliczkowy – faktorant otrzymuje część kwoty po podpisaniu umowy, a resztę wtedy, kiedy płatność zostanie uregulowana przez dłużnika,
 • Faktoring wymagalnościowy – faktor wypłaca należności faktorantowi dopiero wtedy, kiedy otrzyma płatność od dłużnika. Jest to innego rodzaju faktoring – przedsiębiorstwo zleca bowiem obsługę swoich wierzytelności firmie faktoringowej.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Na rynku usług finansowych można spotkać się także z faktoringiem odwrotnym. Gdy w klasycznym faktoringu to dostawca towaru lub usługi jest faktorantem i przesyła do instytucji faktoringowej faktury sprzedażowe, które wystawia swoim kontrahentom, faktoring odwrotny polega na odwróceniu tej sytuacji.

Zatem o faktoringu odwrotnym mówimy wtedy, gdy przedsiębiorca przekazuje do sfinansowania faktury zakupowe, które otrzymał od swoich dostawców, a firma faktoringowa je spłaca właśnie do tych dostawców. Przedsiębiorca natomiast zyskuje czas na zwrot środków faktorowi i możliwość zakupu np. nowych produktów bez konieczności natychmiastowej zapłaty.

Zapisz się na newsletter

Nie przegap wartościowych informacji ze świata finansów i biznesu!

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.