fbpx
Menu
Menu

Dyrektywa work-life balance – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Zmiany w kodeksie pracy w związku z dyrektywą work-life balance

Czy w twoim życiu jest miejsce na work-life balance? Czy w ciągu dnia, kiedy dajesz z siebie wszystko w pracy, podpisujesz kontrakty i dopinasz deadline’y, potrafisz na chwilę się zatrzymać i znaleźć odpowiednią ilość czasu na odpoczynek, zresetowanie umysłu i przebywanie z najbliższymi? Życie ciągle na najwyższym biegu może sprawdzać się na jakimś etapie, ale niestety – zdrowie kiedyś wystawi rachunek.

Ustawodawca postanowił odgórnie zająć się sprawą przenikania się sfery zawodowej i prywatnej. Zakłada się, że dyrektywa work-life balance zmieni polski kodeks pracy w 2023 roku. Jakich zmian i nowych wyzwań muszą spodziewać się przedsiębiorcy, zatrudniający w swoich firmach pracowników? Szczegóły w tym artykule!

Co oznacza work-life balance?

Stosowanie w życiu codziennym idei work-life balance oznacza taki sposób zarządzania czasem, który ma prowadzić do zachowania równowagi między pracą i życiem osobistym, rodzinnym. Koncepcja została zapoczątkowana w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. XX wieku, kiedy zauważono wśród pracowników ogromny spadek efektywności w związku z dużą ilością zawodowych zadań.

Osiągnięcie stanu work-life balance niesie za sobą naprawdę wiele korzyści: m.in. poprawę stanu zdrowia (zarówno fizycznego, jak i psychicznego), większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków czy po prostu lepsze samopoczucie. Co istotne, nieweluje także ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego.

O sile umysłu i ciała przedsiębiorcy rozmawiamy w jednym z odcinków podcastu Przyspiesz biznes, serdecznie zapraszamy do wysłuchania!

Dyrektywa work-life balance w Polsce

Dyrektywa work-life balance ma zostać wprowadzona za pośrednictwem ustawy, modyfikującej polski kodeks pracy – jest to następstwo unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. Dyrektywa w głównej mierze skupia się na pracownikach, posiadających dzieci, aby zapewnić im skuteczne i harmonijne łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, jej celem jest także wyrównanie szans dla kobiet, które częściej niż mężczyźni sprawują opiekę nad potomstwem albo chorymi krewnymi.

Zmiany dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę).

Prace legislacyjne w związku z tą dyrektywą przedłużają się, dlatego na ten moment nie znamy jeszcze konkretnej daty wejścia w życie nowych regulacji.

Zobacz także: Dyrektywa Omnibus, cyfrowa i towarowa – nowe regulacje w ustawie o prawach konsumenta

Dyrektywa work-life balance – nadchodzące zmiany w polskim kodeksie pracy

Dyrektywa work-life balance ma przyczynić się do tego, by rodzice nowo narodzonych dzieci mogli odnaleźć równowagę między zadaniami zawodowymi i sprawami domowymi, a także ma być motywacją dla ojców do korzystania z należnych im urlopów:

  • Planowana zmiana kodeksu pracy: uniemożliwienie przenoszenia części urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica (np. z ojca na matkę). Według projektu każdemu z rodziców będzie przysługiwało wyłączne prawo do 9 tygodni takiego urlopu. W czasie tego urlopu pracownik otrzyma świadczenie w wysokości 70% wymiaru zasiłku.

Dyrektywa work-life balance będzie także wspierać osoby, zajmujące się członkami rodziny czy dalszymi krewnymi, którzy chorują i potrzebują szczególnej opieki:

  • Planowana zmiana kodeksu pracy: wprowadzenie 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Dyrektywa work-life balance ma także zapewnić pracownikowi skorzystanie z dni wolnych w wyjątkowych, nieprzewidzianych okolicznościach:

  • Planowana zmiana kodeksu pracy: wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu tzw. siły wyższej w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym. Podstawą do tego zwolnienia mogą być np. pilne sprawy rodzinne związane z wypadkiem czy chorobą, które sprawiają, że osoba nie może stawić się w pracy. W czasie tego czasu wolnego od pracy pracownik otrzyma świadczenie w wysokości 50% wynagrodzenia.

Dyrektywa work-life balance wprowadza rozwiązania dla rodziców i opiekunów, posiadających dzieci do lat ośmiu, umożliwiające wystąpienie z wnioskiem o elastyczną organizację pracy, aby móc sprawować nad nimi opiekę:

  • Planowana zmiana kodeksu pracy: wprowadzenie możliwości zgłoszenia do pracodawcy chęci zmiany organizacji pracy na bardziej elastyczną w celu dostosowania zadań zawodowych do potrzeb rodzicielskich, jak np. praca zdalna, elastyczny rozkład czasu pracy (np. indywidualny czy ruchomy czas pracy), bądź praca w niepełnym wymiarze godzin.

W ramach dyrektywy work-life balance pracodawca nie będzie mógł zwolnić pracownika, jeśli ten wystąpi z wnioskiem o którykolwiek z przysługujących mu urlopów związanych z rodzicielstwem ani z powodu złożenia przez niego wniosku o elastyczną organizację pracy.

Zapisz się na newsletter

Nie przegap wartościowych informacji ze świata finansów i biznesu!

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.